Product S100
 Product S200
 Product S400
 Product S900
 Product S1100
 Product S1200
 Product S1400
 Product S1500
 Product S1600
 Product S1700
 Product S2200
 Product S2400
 Product S2700
 
   :: สินค้า (Product) ::
 
สายพานซีรี่ส์ 900  ช่วงข้อปิด 1.07 นิ้ว (27.2) มม.
 
 
 โอเพนกริด
 
 ฟรัชกริด
 
         
 
 
 
         
 
 ฟรัชกริดโมลด์ทูวิดท์
 
 เรสริบ
 
         
 
 
 
         
 
 เรสริบโมลด์ทูวิดท์
 
 แฟลตทอป
 
         
 
 
 
         
 
 แฟลตฟริคชันทอป
 
 เฟืองขับ

ขนาดเริ่มต้นอยู่ที่ 6 ฟัน 2.1 นิ้ว  (53 มม.)
9 ฟัน 3.1 นิ้ว (79 มม.) " 10 ฟัน 3.5 นิ้ว (89 มม.)
12 ฟัน 4.1 นิ้ว (104 มม.) " 17 ฟัน 5.8 นิ้ว (147 มม.)
18 ฟัน 6.1 นิ้ว (155 มม.) " 20 ฟัน 6.8 นิ้ว (173 มม.)
 
         
 
 
 
         
 
 เฟืองขับแบบแยกส่วน
     ขนาดเริ่มต้นอยู่ที่ 10 ฟัน 3.5 นิ้ว (89 มม.)
     12 ฟัน 4.1 นิ้ว (104 มม.) " 15 ฟัน 5.1 นิ้ว
     (130 มม.)
     17 ฟัน 5.8 นิ้ว (147 มม.) " 18 ฟัน 6.1 นิ้ว
     (155 มม.)
     20 ฟัน 6.8 นิ้ว (173 มม.)
 
 ไฟลท์ฐานแฟลตทอป
     ขนาดความสูง
     1 นิ้ว (25 มม.)
     2 นิ้ว (51 มม.)
     3 นิ้ว (76 มม.)
 
         
 
 
 
         
 
 ไซด์การ์ด
     ขนาดความสูง
     2 นิ้ว (51 มม.)
 
 ฟิงเกอร์ทรานส์เฟอร์เพลท
     ขนาดความกว้าง
     6 นิ้ว (152 มม.) 18 ฟิงเกอร์
     4 นิ้ว (102 มม.) 12 ฟิงเกอร์
 
         
 
 
 
 

 
       
Current Pageid = 207