:: ประวัติความเป็นมา ของบริษัท (Company Background) ::
 
     
 
        บริษัท เอ เจ เอนจิเนียริง จำกัด เป็นบริษัทที่ มีประสบการณ์ในระบบลำเลียงด้วยสายพานโมดูล่าร์พลาสติก โดยเริ่มทำงานด้วยการเป็นตัวแทนจำหน่ายสายพานโมดูล่าร์พลาสติก และ อุปกรณ์เสริมคอนเวเยอร์ต่างต่าง จนเป็นที่รู้จักกันทั้วหมู่โรงงานอุตสาหกรรมทั้งไปทั้งใหญ่ และ เล็ก บริษัท เอ เจ เอนจิเนียริง จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อบรรจุเอาความเชี่ยวชาญในทุกๆด้านของงานการลำเลียง จากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา ของการทำงาน และนำมาพัฒนาอย่างต่อเนื่องในบริษัท จวบจนกระทั่งปัจจุบัน รวมระยะเวลาที่ทำธุรกิจก่อสร้างมาเป็นเวลารวม 23 ปีอย่างต่อเนื่อง นับได้ว่าบริษัทเป็นหนึ่งใน ประเภท อุตสาหกรรมลำเลียง ที่ประสบความสำเร็จใน ธุรกิจนี้แบบมืออาชีพด้วยความสามารถทางเทคนิคที่ต่อเนื่องที่จะให้บริการที่มีคุณภาพสูง และ ครบวงจร ให้กับลูกค้าของเราในราคาที่ยุติธรรม บริษัท เอ เจ เอนจิเนียริง จำกัดจึงขยายบริการติดตั้ง,ซ่อมบำรุงและบริการหลังการขายโดยวิศวกรมืออาชีพในรูปของบริษัท เอ เจ แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัด การบริการเป็นรากฐานของการเจริญเติบโตของเรา
 
     
    :: ธุรกิจที่บริษัท เอ เจ เอนจิเนียริง และ บริษัท เอ เจ แมนเทนแนนซ์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จำกัดให้บริการ

  1. ตัวแทนจำหน่ายสายพานโมดูล่าร์พลาสติก “อินทราล็อกซ์”
  2. จำหน่ายอุปกรณ์เสริมคอนเวเยอร์ จำพวก แผ่นรองพลาสติกใต้สายพาน โรลเลอร์ซัพพอร์ท และ อื่นๆ
  3. บริการติดตั้งสายพานทุกชนิด
  4. บริการวางแผนซ่อมบำรุงคอนเวเยอร์เชิงป้องกัน
  5. บริการซ่อม บำรุง สายพานและคอนเวเยอร์
 
     
 
     
Current Pageid = 200